Regio Bestuur

Het Regiobestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (DB) die de dagelijkse leiding heeft en een Algemeen bestuur (AB) welke bestaat uit de coördinatoren van alle teams, het dagelijks bestuur en de afgevaardigde landelijke raad. Het bestuur is te bereiken op bestuur@regiozon.nl. Voor Voorzitters uit regio ZON is er een eigen WhatsApp Groep

Jordi van Nistelrooij

Voorzitter
Jordi is de voorzitter van Regio ZON. Samen met het dagelijks bestuur stuurt hij de Regio binnen de kaders gesteld in de Regio Raad

Vacant

Penningmeester

Zie jij een leuke uitdaging om de financiën van Regio ZON in goede banen te leiden? Kijk dan bij onze vacatures!

Vacant

Secretaris

Ben jij een echte papier tijger en zou jij Regio ZON willen ondersteunen? Kijk dan bij onze vacatures!

Loes van Dommelen

Algemeen bestuurslid
Loes ondersteund het bestuur bij diverse taken o.a. VOG's, Contact voor spelteam, Notuleren Regio Raden en controle financiën.

Mitch Willemsen

Algemeen bestuurslid
Mitch ondersteund het bestuur bij diverse taken o.a. Project Admiraliteiten & Regio, Regio Kleding en veiligheid.

Simone Hooimeijer

Algemeen bestuurslid i.b.
Simone is net bij het bestuur gekomen en moet nog worden benoemd. Zij helpt momenteel mee in vrijwilligerswaarderingen.

Steunstichting

De regio maakt gebruik van een steunstichting voor het beheren van de gelden en materialen. De steunstichting bestaat ui het DB van de regio aangevuld met 2 algemene leden.

Jordi van Nistelrooij

Voorzitter

Vacant

Penningmeester

Vacant

Secretaris

Loes van Dommelen

Algemeen bestuurslid

Mitch Willemsen

Algemeen bestuurslid

Steunfonds

De regio heeft ondersteuning van een Steunfonds welke gelden beschikbaar kan stellen voor opwaarderen van het Scouting Spel tijdens een Regio activiteit. Het steunfonds bestaat uit 3 leden van het algemeen regiobestuur aangevuld met 2 zelf gekozen leden. Het steunfonds is te bereiken op steunfonds@regiozon.nl

Ko van der Sloot

Voorzitter

Freek van Teeseling

Penningmeester

Loes van Dommelen

Secretaris

Steven Vonk

Algemeen bestuurslid

Mitch Willemsen

Algemeen bestuurslid

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam is een verzameling van diverse ondersteunde functie die binnen de regio vervuld worden. Dit team ondersteund bij evenmenten, bestuurszaken of in algemene zin.

Wouter Dubbeldam

Afgevaardigde Landelijke raad

Koen Gerritzen

Fotograaf

Rien Krol

Bemiddelaar

Menno Rietveld

Waterspecialist

Mikey van Rijsbergen

Webmaster

Tom van Swam

Webmaster

Maartje van de Wetering

Opslagbeheer

Sjoerd Willems

HRM medewerker

Tim Tap

Grafischspecialist

Vacant

Vertrouwenspersoon
Ben jij goed in het bieden van een luisterend oor? Ondersteun de regio in de rol van vertrouwenspersoon!

Beverteam

Het beverteam faciliteert de organisatie van de beverraad en de beverdoedagen. Samen met de beverspeltakken in de regio worden er per jaar meerdere activiteiten georganiseerd. Het Beverteam is te bereiken op bevers@regiozon.nl. Voor alle teamleiders van de beverspeltakken binnen de regio is er een eigen WhatsApp groep

Veronica Stam

Voorzitter

Natasja de Winkel

Lid

Vacant

Lid

Wordt jij helemaal gelukkig van blije Bevers? Meld je aan voor het Beverteam! vacatures

Arno Arts

Lid

Welpenteam​

Het welpenteam faciliteert de organisatie van de welpenraad en de jungledagen. Samen met de welpenspeltakken in de regio worden er per jaar meerdere activiteiten georganiseerd. Het Welpenteam is te bereiken op welpen@regiozon.nl. Voor alle teamleiders van de welpenpeltakken binnen de regio is er een eigen WhatsApp groep

Colette van Nistelrooij

Voorzitter

Jitske Kipping

Lid

Floor Holterman

Lid

Eline Pasch

Lid

Vacant

Lid

Wordt jij helemaal gelukkig van blije Welpen? Meld je aan voor het Welpenteam! vacatures

Scoutsteam

Het scoutsteam faciliteert de organisatie van de scoutsraad, de RSW en de scoutsactiviteiten. Samen met de scoutspeltakken in de regio worden er per jaar meerdere activiteiten georganiseerd. Het Scoutsteam is te bereiken op scouts@regiozon.nl. Voor alle teamleiders van de welpenpeltakken binnen de regio is er een eigen WhatsApp groep

Peter Dekkers

Voorzitter

Joost Vermeulen

Lid

Frank Dentz

Lid

Vacant

Lid

Wordt jij helemaal gelukkig van blije Scouts? Meld je aan voor het Scoutsteam! vacatures

Explorerteam

Het Explorerteam faciliteert de organisatie van de explorerraad en exploreractiviteiten. Samen met de explorers in de regio worden er per jaar meerdere activiteiten georganiseerd. Het explorerteam is te bereiken op explorers@regiozon.nl. Voor alle begeleiders en zelfbestuursvoorzitters van de explorerpeltakken binnen de regio is er een eigen WhatsApp groep

Vacant

Voorzitter

Wordt jij helemaal gelukkig van een toffe exploreractiviteit? Meld je aan voor het Explorerteam! vacatures

Arthur de Jonge

Lid

Sjef Schievers

Lid

Trainingsteam

Het trainingsteam helpt jou bij het ontwikkelen van je competenties. Elke jaar worden diverse trainingen georganiseerd. Losse modules op een avond, en een heel blok op een trainingsdag. Ook kan je bij het trainingsteam diverse verdiepende blokken volgen. Denk aan Teamleiderstraining, kinderen met een rugzak of de H.E.L Training. 

In het trainingsteam zitten ook de Praktijkcoaches. Samen met de praktijkbegeleider van jouw groep ronden hun jouw kwalificatie af. 

Het trainingsteam is te bereiken op training@regiozon.nl. Voor alle praktijkbegeleiders van Regio ZON is er een eigen WhatsApp groep

Loes van Tuijl

Voorzitter

Colinda Joukema

Praktijkcoach en Trainer

Tom van Swam

Praktijkcoach en Trainer

Merlijn Kiezenberg

Trainer

Jordi van Nistelrooij

Trainer

Marianne Meinen

Trainer

Arjo Velderman

Trainer

Ko van der Sloot

Algemene Ondersteuning

Vacant

Trainer

Breng jij graag jouw kennis over op leiding van groepen? Wordt dan Trainer! vacatures

Vacant

Praktijkcoach

Ben jij de coach die mensen helpt aan het ontwikkelen van hun vaardigheiden, kennis en inzichten? Wordt dan praktijkcoach! vacatures

EHBO team

Het EHBO team ondersteund bij alle activiteiten van Regio ZON. 

Ivo Niessen

Voorzitter

Diverse

Lid
Het team kent diverse leden. Deze leden zijn voornamelijk op de groep leiding en zijn in bezit van EHBO papieren. Zij hebben zich aangemeld om oproepbaar te zijn voor activiteiten.

Vacant

Lid

Heb jij een EHBO diploma en lijkt het jou tof om een onmisbare factor te zijn op de regio activiteiten? Wordt dat lid van het EHBO team! vacatures