top zon
fotolijn

@-learning module

Het Regio ZON trainingsteam biedt op dit moment 2 e-learningmodules aan:

De kwalificatie behoorde bij deze modules behaal je op het moment dat je een voldoende haalt voor de online toets. Indien je onvoldoende scoort op de toets kan je deze eenmaal herkansen. De resultaten van de toets worden automatisch doorgestuurd naar het Trainingsteam van Regio ZON. Aan het eind van de toets komt in beeld of je geslaagd bent of niet. Het is niet mogelijk te zien welke vragen je juist of onjuist beantwoord hebt.

Tijdens het maken van de online toets mag je gebruik maken van internet en andere bronnen om je antwoorden op te zoeken. Echter is er een maximale tijd waarbinnen je de toets moet afronden, de tijd die nog beschikbaar is wordt getoond in het toetscherm. De toets moet in een keer afgerond worden, het is niet mogelijk de toets tussentijds op te slaan. Aan het begin van de toets wordt je gevraagd je gegevens in te vullen (naam, scouting groep en speltak). De toets bestaat uit multiple choice, multiple response (meerdere antwoorden mogelijk) en waar/niet waar vragen. Je moet 80% van de vragen goed beantwoorden om de toets te halen. Het is mogelijk vragen in eerste instantie over te slaan en deze later te beantwoorden, eenmaal ingevulde antwoorden kunnen niet meer gewijzigd worden.

Wij adviseren je van te voren bepaalde stof door te nemen. Hieronder staat per e-learning module de beschikbare tijd voor de toets, het aantal vragen waaruit de toetst bestaat en een tips voor leerstof die je door kunt nemen om je voor te bereiden. 

Als je de toets hebt behaald en je staflid bent van een groep uit de regio ZON, dan kennen we jou de deelkwalificatie toe voor de behaalde module. 

 

model2

scouts